fotky.jesta.cz Nordkapp 2007
27.7. - domecek uprostred rozvodneneho toku reky Gota (jezera Vanern)


s5004272.jpg, 2048x1536, 1589 Kb
2007:07:27 12:44:23
s5004272.jpg(C) 2007 Jindra Vimr, Martina Vavrova